Dianne Bosch

 

Regressie

Ascension

Zingeving

 

Liefde in de eeuwigheid

Een liefdesrelatie uit vorige levens, die zich herhaalt

Sandra belt mij op met een groot probleem. Ze heeft een nieuwe relatie, met Klaas. Deze relatie voelt heel oud en er is heel veel liefde. Tegelijkertijd merkt ze dat ze heel erg verzwakt en hij versterkt. Ze kan niet blij zijn met deze relatie. Is verdrietig, nerveus, vol wantrouwen en kan niet in haar eigen energie blijven en versmelt helemaal met hem. Ze vraagt zich af of dit met haar kindertijd of met vorige levens te maken heeft.

Ik vertel haar dat ik over 2 levens ga vertellen uit Atlantis, die beschaving, die heel lang geduurd heeft en ten onder is gegaan. Het gaat om 2 levens van haar uit een hele reeks. Bij levens uit oude beschavingen is het belangrijk om te weten of het leven zich afspeelt in een tijd van ‘opkomst’, van ‘bloei’ of van ‘verval’.

Het eerste leven speelt zich af in een bloeitijd. Ze is dan hogepriesteres in één van de vele tempels in Atlantis. Haar man is dan hogepriester in dezelfde tempel. Deze man is dezelfde man waar ze nu een relatie mee heeft. Ze hebben in dat leven een hele goede verbinding en alles gaat goed, klopt. Ze voelen zich totaal vervuld. Het tweede leven gaat over een tijd van verval. Ze is daar een priesteres, in een tempel, die gewijd is aan de Liefde. Er zijn priesteressen, die mannen leren de liefde te bedrijven, zoals deze bedoeld is. Sandra is één van deze priesteressen. Ze is heel toegewijd, maar gaat bij het contact met één man de mist in. Ze raakt verliefd en klampt zich helemaal aan hem vast. Hij moet er alleen voor haar zijn. Ze gaat daarin zover dat ze hem achterna gaat. Hij voelt ook veel voor haar, maar is daar niet van gediend. Hij heeft een eigen leven en gezin en kiest er niet voor om met haar verder te gaan. Hij duwt haar van zich af en tenslotte raakt ze aan lager wal en komt in de goot terecht. Ze raakt aan de drank en wil niet verder leven. Ze sterft wanhopig.

We doen dan een visualisatie waarin ik Sandra meeneem naar die tijd en in een tempel in de vorm van een piramide. Ik laat haar kijken naar het moment dat deze man op bezoek is bij deze priesteres, waarbij ze zich aan hem vastklampt. Op dat moment vraag ik Sandra deze ruimte binnen te gaan en haar te vertellen  dat ze hiermee moet stoppen en dat ze gekomen is om te helpen. Ze vertelt dat ze een latere incarnatie van haar is. Op dat moment raakt deze priesteres meer geboeid. Ze wil wel meer horen. Sandra vertelt haar dat ze dit al eerder heeft meegemaakt en dat ze hiermee mag stoppen. Dat het anders kan. Ze vertelt haar hoe haar leven geëindigd is. Sandra begint te huilen. Ze realiseert zich dat dit het verdriet is dat ze steeds voelde.

Ik vraag haar of ze deze vrouw, haar vorig leven, kan vergeven. Dat vindt Sandra moeilijk. Er zit veel schaamte en schuldgevoel bij. Ze kan niet vanuit haar hart vergeven. Bovendien voelt ze minachting naar deze vrouw. Ze ziet haar als minderwaardig. Ik zeg Sandra dat het belangrijk is om te snappen waarom ze zo gehandeld heeft. Ze is namelijk als jong kind verkocht aan de tempel. Ze voelt zich daar niet gelukkig. Dit is haar manier om weg te komen.

Nu kan Sandra met mededogen naar haar kijken en haar vergeven vanuit haar hart. Dat geeft lucht aan deze priesteres. Zij richt zich op. Zij wil nu vergeving vragen aan de man, waaraan ze zich vastgeklampt heeft. Hij wil dat wel en snapt alles nu ook beter. Dan vraag ik Sandra om deze vrouw te omhelzen en om deze priesteres weer een deel van haar te laten worden.

Sandra voelt zich nu echt opgeruimd, rustiger en vrijer. Ze begrijpt dat deel van haar heel goed. Ze zegt dat het gekke is dat hij, haar vriend nu, ook hetzelfde gedrag naar haar heeft. Zij hebben ook een keer de rollen omgedraaid in een ander leven.

Welke rol spelen nu de innerlijke kinderen van Sandra hierin? Het blijkt zo te zijn dat in de kindertijd oude trauma’s van vorige levens getriggerd en wakker gemaakt worden. Daardoor kunnen ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen heel veel impact hebben. We spreken af dat ze nu gaat ervaren wat deze sessie voor een invloed heeft. Als er weer iets speelt dat buiten proportie is, kan ze weer contact opnemen en kunnen we kijken of we dat op kunnen lossen.

Dianne Bosch, regressietherapeute

 

Dianne Bosch

Regressietherapeut

Beukenweg 74
6881 CM Velp (Geld.)

026 – 36 39 667 of  06 - 53420739

info@diannebosch.nl