Dianne Bosch

 

Regressie

Ascension

Zingeving

 

Een stukje over mijzelf

Vooropleiding

Mijn motivatie om de Sociale Academie te volgen was dat ik ‘mensen wilde helpen’. Hoe en wat had ik geen idee van. Ik heb sociaal cultureel werk gedaan, met veel creatieve vakken, waarvan ik genoot. Mijn eerste baan was in het vormingswerk voor werkende jongeren in Zaandam. Daarna ben ik consulent voor jeugd- en jongerenwerk geworden in Arnhem. Ik heb de Voortgezette Opleiding Groepswerk gevolgd, om parttime te kunnen werken en kinderen te krijgen. Daarna ben ik gaan werken bij de GGD in Arnhem als Consulent Gezondheidsvoorlichting. 

Inmiddels had ik behoefte om meer vanuit mijn hart te werken en ben begonnen aan de 3-jarige opleiding voor hypno-, regressie- en reïncarnatietherapie bij het Atma-instituut in Amersfoort. Bij de gemeente Arnhem heb ik nog gewerkt als beleidscoördinator Aids en als beleidsmedewerker woonwagenbeleid. Tijdens mijn werk heb ik vele keren de cursus Beter in Balans gegeven en veel mensen individueel begeleid. In mijn vrije tijd heb ik diverse keren symposia voorgezeten van de Stichting Quantum Symposia. Daar heb ik verschillende lezingen gegeven over: Het leven na de dood, thema’s uit Een Cursus in Wonderen en over Atlantis.

 

Zelfstandige praktijk

Tenslotte heb ik in 1998 mijn baan bij de gemeente Arnhem opgezegd en ben zelfstandig als Regressietherapeut gaan werken. Daarna volgde nog de 2-jarige opleiding Integration Inner Child Therapy in Amsterdam en voelde ik me voldoende toegerust voor mijn werk. Zo’n 10 jaar geleden kwam ik in aanraking met die prachtige glazen instrumenten met die energie van de Heelheid en Eenheid. Ik ben me toen, naast mijn regressiepraktijk, voor Ascension in gaan zetten en ben door Ascension met haar groep Ascended Masters, de Guardians of the Flame, gesteund in mijn ontwikkeling.

Ik ben naar beurzen geweest, heb workshops en voorlichtingsavonden gegeven en meegewerkt aan 2 symposia over Atlantis. Van januari 2008 tot juli 2009 ben ik national manager geweest van Ascension Europe Nederland. Ik heb meegeholpen aan de organisatie van de Light Events en heb de groep distributeurs ondersteund. Met een coördinerende rol ben ik januari 2014 gestopt. 

Sinds december 2012 ben ik mee gaan doen aan opleidingen van de Tao Academie. Inmiddels heb ik veel vaardigheden ontwikkeld en me nieuwe kennis eigen gemaakt. Sinds september 2013 heb ik verschillende workshops gegeven in samenwerking met anderen: De zielereis, bijeenkomsten over het Soul Healing Miracles boek van Mr Sha, Wonderen met Kalligrfieën en vele healing bijeenkomsten. De samenwerking met de spirituele wereld wordt alleen maar krachtiger.

Vanaf 2019 ben ik met deze opleidingen gestopt en gebruik al het geleerde in al mijn opleidingen in mijn individuele sessies en groepsbijeenkomsten.

 

Dianne Bosch

Regressietherapeut

Beukenweg 74
6881 CM Velp (Geld.)

026 – 36 39 667 of  06 - 53420739

info@diannebosch.nl